KIndercoach Amersfoort

Gaat het thuis niet zoals je dat zou willen? Loopt het binnen het gezin alles behalve soepel? Vertoont jouw kind “onbegrepen gedrag”? Heb je vragen over de opvoeding? Heb jij als ouder of heeft jouw kind snel ondersteuning nodig? Dan kun je bij mij terecht. Ik ben kindercoach in Amersfoort. Jullie zijn van harte welkom in mijn coachingspraktijk Met Jamila. Of nodig mij een keer bij jullie thuis uit. Ik kom graag met jullie kijken naar mooie oplossingen voor jullie situaties.

Verklaring van gedrag leidt tot verbinding en harmonie

Als kindercoach in Amersfoort maak ik gebruik van een heleboel pedagogische theorieën, methodes en tools. Per situatie en per keer kijk ik wat er nodig is en dat zet ik in om jou/jullie verder te helpen. Eén van die tools is het Enneagram. Met behulp van het Enneagram wordt het persoonlijkheidstype van elk gezinslid duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Hiermee kan bepaald gedrag worden verklaard en kan je leren welke behoeften hieraan ten grondslag liggen. Tevens leren de gezinsleden elkaar veel beter kennen, we kijken door “storend” gedrag heen en zien de essentie van elk gezinslid. Door terug te gaan naar de essentie van iedereen en het blootleggen van het probleem kan de dynamiek in een gezin ten positieve veranderen.

Vanuit verbinding

Het is mijn doel als kindercoach in Amersfoort om weer verbinding te creëren. De verbinding tussen het kind en de opvoeders, maar ook met leeftijdsgenoten en school. Vanuit die verbinding, het bloot leggen van de innerlijke kracht en eigen kwaliteiten zal de harmonie weer terugkeren. Dit zal leiden tot een veilige relatie onderling en adequaat gedrag van zowel de opvoeders als het kind.

Kindercoaching wordt (deels) door (een aantal) zorgverzekeraars vergoedt. Kindercoaching valt onder de prestatiecode 24505. Zie meer informatie onder het tabblad “Tarief, Behandelingen en Beroepsvereniging CAT.

Meer informatie

Naast kinder- en gezinscoach in Amersfoort, coach ik ook volwassenen en verzorg ik workshops en trainingen voor bedrijven. Wil je meer informatie over coachingspraktijk Met Jamila in ontwikkeling? Neem dan contact met me op.