Teamtraining

De teamtrainingen die wij verzorgen voor Zelforganiserende of Zelfsturende teams (ook wel zelfstandige teams genoemd) helpen de teams en de individuele teamleden bij hun ontwikkeling als het gaat om ontplooien van de noodzakelijke (intrinsieke)Motivatie, (grond)Houding en Vaardigheden.

Gedurende de trainingsdag/dagen leren de teamleden om BEWUST:

vanuit een gezamenlijke doelstelling eenduidig te werken,
binnen de visie en missie van de organisatie, op een betekenisvolle wijze, gezamenlijk de gewenste resultaten te bereiken,
(psychologische) veiligheid te creëren, te ervaren en te borgen,
effectief en met plezier samen te werken,
onderling effectief te communiceren,
inzicht in conflicten te hebben/ agressie te hanteren,
zich assertief en communicatief vaardig op te stellen,
complexe situaties en casuïstiek professioneel af te handelen en
verbinding en betrokkenheid (onderling, met de organisatie en met de klant) te vergroten.

Tijdens de trainingen wordt van elk individu een aandeel verwacht om tot een gezamenlijk teamresultaat te kunnen komen. Daarin maken wij doelbewust het onderscheid. Wij geloven dat de groei van een individu van invloed is op de ontwikkeling en groei van een team. Wanneer elk individu zich verbonden, krachtig en gedreven voelt, zal de inzet en bijdrage aan het groter geheel (het teamresultaat) groots zijn. Doordat de trainingen zich richten op zowel de individuele ontwikkeling als op de teamontwikkeling, is het rendement van de training hoger dan wanneer de training zich alleen op het functioneren van het team als geheel richt. Elk team doorloopt een aantal fasen waarin het zich ontwikkelt op vaardigheid, motivatie en houding.

Voor elke fase bieden wij passende programma’s die het team dienen en helpen bij het behalen van de beoogde resultaten. Dat kan in de fase waarin een team net geformeerd is, tot de fase waarin het team bezig is met borging van behaalde resultaten en het (verdiepen van) hun excellente functioneren.

Voorbeelden van dagtrainingen die wij geven zijn:

1. Visie en Missie ontwikkelen en vaststellen

2. Teamkwaliteiten en Competenties

3. Teamauthenticiteit en Kernwaarden

4. Excelleren in Samenwerking en Communicatie

5. Verbindingen leggen en Betrokkenheid creëren

Elke training is opgebouwd volgens het EVA-model.

Maatwerk en offerte op aanvraag. De training wordt altijd op maat gemaakt naar de vraag van de opdrachtgever. Elk team heeft zo haar behoefte en specifieke trainings- of coachingsvraag. In de oriëntatiefase zullen wij samen de vraag verhelderen en daarop een passend programma opstellen.